Vectis Allure

Förädlare:
Brian West-2002
En vackert rosa stjärnpelargon som jag köpte förra året 2005.