Highfields Vouge

Förädlare K Gamble 1977
Åter en Highfieldspelargon.Smultron och mjölk-variant som blir väldigt storvuxen.